Hem | Totobe Resort | Närliggande område

Närliggande område

Landskapet på Nicoyahalvön har en magnifik kust, med milslånga sandstränder, mangroveskogar med stor  biologisk mångfald. De täta, gröna kullarna som  sluttar ner mot kusten gömmer hemliga vikar och stränder. Havssköldpaddor använder många av dessa stränder som äggkläckningsställen och området är så orört att du garanterat kommer att hitta en egen strand här.

Den större delen av halvön tillhör Guanacaste provinsen, med sina böljande kullar, boskapsrancher jordbruk och savanner. Det kulturella och ekonomiska arvet i provinsen baserar sig delvis på boskapsskötsel,  betesmarker definierar därför mycket av landskapet fortfarande. Lokala cowboys (sabaneros) ger en illusion av att väldigt lite har förändrats under de senaste trehundra åren. De driver fortfarande stora flockar av boskap  längs slätterna och det öppna landskapet ger dig en känsla av hur stor himlen är.

Guanacastes klimat står i total kontrast till resten av landet. För kusten har väldigt lite regn och sammanhängande värme från november till maj och säsongerna är mer förutsägbara här en i andra delar av Costa Rica. Guanacaste är ett av de få  områden i Centralamerika som fortfarande har tropisk torrskog(mer sällsynt än tropisk regnskog och mer utrotningshotad).Dessa lövskogar genomgår en dramatisk förvandling vid blomningssäsong och skogen exploderar i Monets färger mitt i torkan. Dessa skogar omfattade en gång mycket av nordvästra låglandet, men de flesta av dem röjdes för länge sedan för att skapa betesmarker. Men många betesmarker görs nu åter till skog, eller omvandlas till trädplantage.