Home | Aktiviteter | Padletur i mangroveskogen

Padletur i mangroveskogen

Totobe Resort har en helt unik beliggenhet ved overgangen mellom to vidt forskjellige økosystemer. Det er tropisk tørrskog på den ene siden og mangroveskog på den andre. (Mangroveskog er brakkvannsumper dekket av trær tilpasset det helt spesielle miljøet.) Forbindelsen mellom de to vidt forskjellige levemiljøene, som du bokstavelig talt kan se et steinkast fra Totobe Resort, illustrerer tydelig den ekstreme variasjonen i habitater som finnes på små områder i Costa Rica. Mangrover er beskyttet i Costa Rica fordi de spiller en viktig rolle for vannlevende organismer. Vannet er rikt på næringsstoffer, og algene forsyner fisk og bløtdyr. Under røttene skjuler skjell, krabber og reker seg, og i mangroveskogens løvverk hekker fugler. 

I mangrovesumpen finnes det vannkorridorer der vannet strømmer sakte gjennom i kanaler, og her padler vi inn med kajakk. Beveg deg rolig gjennom en verden av mosedekte trær, mens du beundrer det spesielle miljøet som bare finnes i en mangrove. Lyset er dempet av vegetasjonen, og blikket fortaper seg i de kraftige trestammene som stiger mot bladverket høyt oppe. Røtter – mosegrodde eller glatte av vann – danner et intrikat system rundt kanalene. Krabbene skynder seg over røttene på vei hjem, og den kneppende lyden fra klynger av skjell som lukker seg blander seg med fuglesang. Forskjellige arter av hegrer, storker og andre sjøfugler finner sin mat her, og har du med kamera er det gode muligheter for å få et blinkskudd.

Vi har kajakker til utleie, og kan gi deg en omvisning i mangroveskogen. Pris på forespørsel.